ورق ضد مه

پدیده کندانس (میعان) که به موجب تشکیل مه بر روی ورق‌های پلیمری در گلخانه‌ها که رطوبت بالایی در سیستم وجود دارد می‌باشد موجب کاهش انتقال نور و کاهش سرعت رشد گیاهان و بروز بیماری‌های قارچی سفیدک سطحی یا ایجاد لکه‌های آب سوخته و... بر روی گیاهان می‌شود.

ورق ضد مه پلی کربن

افزودنی‌های ضد مه (Anti –Fog) بصورت مستربچ در حین فرایند تولید، برای جلوگیری از تشکیل مه بر روی ورق‌های پلی کربنات در درون گلخانه‌ها مورد استفاده قرار می‌‌گیرند و کاربرد رایج آن‌‌ها در صنایع کشاورزی و بسته‌ بندی مواد غذایی است.
افزودنی‌های ضد مه از مولکول‌هایی تشکیل شده‌‌اند که یک سر قطبی و یک سر غیرقطبی دارند. وجود این گروه‌های قطبی روی سطح موجب ترشوندگی بهتر ورق‌های پلی کربنات می‌شود. هرچقدر تفاوت بین مقادیر کشش سطحی آب و کشش سطحی ورق‌های پلی کربنات کوچکتر باشد، ترشوندگی سطح ورق توسط آب بهتر خواهد بود. به بیان دیگر، یک مایع زمانی می‌تواند بهتر سطح یک جامد را‌ تر کند که زاویه تماس بین مایع و سطح جامد، بسیار کم باشد.

مواد افزودنی ضد مه

نقش یک ماده‌ ی افزودنی ضد مه عبارتست از کاهش اختلاف بین کشش سطحی آب و ورق، به نحوی که زاویه‌ ی تماس قطره‌ ی آب با سطح پلیمر، تا حد ممکن کوچک باشد. این موجب کاهش بازتاب داخلی نور برخوردی در داخل قطرات آب شده و شفافیت ورق را بالا می‌برد.
افزودنی‌های ضد مه باعث عبوردهی بیشتر نور، کاهش ریزش قطرات آب، کاهش آفت‌های کشاورزی و رشد بهتر و سریع تر گیاهان می‌گردد.