نصب ورق های پلی کربنات طرح سفال

از لحاظ ساختار فیزیکی مشابه ورق‌های پلی‌کربنات موجدار می‌باشند لذا اصول نصب آن‌ها نیز از لحاظ برش و سوراخ کاری مشابه می‌باشد اما به علت تفاوت کاربرد آن‌ها جهت نصب بهتر، پیشنهادات زیر مطرح می گردد

زیرسازی ورق های پلی کربنات طرح سفال

فاصــله پرلین مناسب جهت نصب ورق های پلی‌کربنات طرح سفال حدوداً 80 سانتی‌متر می باشد. به علت بعضی خواص ذاتی پلی‌کربنات از جمله استحکام، عایق صوت و عایق حرارت بودن جهت نصب ورق‌های پلی‌کربنات نیاز به هیچ گونه زیرسازی اضافه نمی‌باشد و ورق مستقیما به سازه متصل می‌گردد. اما زیرسازی مناسب باید حداقل دارای شیب 10 درجه باشد. لازم به ذکر است ورق در هنگام نصب باید کاملا بدون موج و بصورت گونیا نصب شود.

سوراخ کاری ورق های پلی کربنات طرح سفال

درتمام گام‌هایی که در آن‌ها سوراخ‌کاری انجام می‌شود باید در کنار پیچ از فلاشینگ تکه‌ای همراه با واشر استفاده کرد اما این فلاشینگ برای حفظ زیبایی سازه باید همرنگ ورق باشد توجه داشته باشید محل سوراخ‌کاری باید بر روی تاج گام باشد.

همپوشانی طولی ورق های پلی کربنات طرح سفال

مقدار همپوشانی باید حداقل یک پله باشد در هنگامی که شیب سازه بسیار کم است برای جلوگیری از مشکل حاصل از مویینگی این مقدار باید دو پله باشد.

همپوشانی عرضی: مقدار همپوشانی باید یک گام در خلاف جهت عمومی باد منطقه باشد. برای آب‌بندی ورق‌ها می توان از نوار دو رو چسپ دار مابین دو ورق استفاده کرد و یا باید از چسب‌های با روکش آلومینیومی همرنگ ورق بهره برد. چیدمان ورق‌ها: در ابتدا باید اولین ورق از پایین سازه گونیا شود و سپس می‌توان به چیدن سایر ورق‌ها در کنار آن پرداخت. بعد از چیدمان باید سایر ادوات جهت آب‌بندی، تکمیل و اتمام نصب برروی سازه قرار گیرد.

1) تاج: برای پوشش دادن تاج و زیبایی سازه مورد استفاده قرار می‌گیرد. یال های تاج باید با ورق طرح سفال همگام باشند و برای آب‌بندی مناسب الزامی است بر روی هم پیچ شوند. 2) اتصال دهنده میانی (تیزه): جهت پوشش دادن جاهایی که دو یال از سازه به هم می‌رسند از تیزه استفاده می‌شود. تیزه باید توسط پیچ به ورق متصل شود. 3) ته‌بند اتصال میانی (ته بند تیزه): برای زیبا سازی، انتهای هر تیزه باید با ته بند اتصال میانی پوشش داده شود. 4) آب‌بند ناودانی: آب بند ناودانی در قسمت پایین ورق قبل از نصب ناودان به ورق‌ها متصل می‌شود. 5) اتصال آب‌بند لبه: این اتصال برای جلوگیری از نشت آب در دو لبه‌ی ته‌بند تاج سقفی قرار می‌گیرد. 6) ته‌بند اتصال تاج: این اتصال برای جلوگیری از نشت آب در انتهای تاج سقفی مورد استفاده قرار می‌گیرد. 7) اتصال سه راه: برای پوش دادن سه راهها مورد استفاده قرار می گیرد. 8) اتصال جانبی ورق با سطوح(فلاشینگ دیواره): برای اتصال ورق با دیوار یا دیگر سطوح مورد استفاده قرار می‌گیرد.