محصولات پلی کربنات

پلی کربنات سخت‌ترین ماده شفافی است که به عنوان گزینه‌ای مناسب به جای شیشه در بخش‌های مختلف ساختمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. تنوع ساختاری ورق‌های پلی کربنات امکان استفاده از آن را بر روی هر نوع سازه و در جوار هر نوع مصالح ساختمانی به راحتی فراهم نموده‌است و کاربردهای وسیعی را ایجاد می‌کند.

 

ورق های پلی کربنات

ورق‌های پلی کربنات چندجداره می‌توانند کاربردهای مناسبی نظیر عایق صوتی یا حرارتی را دارا باشند و جایگزین مناسب و ایمنی برای شیشه در معماری نوین می‌باشند .در تولید ورق‌های پلی کربنات از تکنولوزی نوین ومستربچ‌های خاص جهت جذب طیف IR نورمریی نیز استفاده می‌شود که باعث افزایش کاربردهای خاص OUTDOOR ورق‌های پلی کربنات چند جداره در فصول گرم سال می‌گردد.
درتولید ورق‌های پلی کربنات چند جداره از پایدارکننده‌های UV استفاده می‌شود که مقاومت ورق‌های پلی کربنات را در هر شرایط آب و هوایی افزایش می‌دهد. استفاده از ورق‌های پلی کربنات چند جداره در مقایسه با شیشه تک لایه باعث صرفه جوئی ۵۰ درصدی در مصرف انرژی می‌گردد.

 

ورق پلی کربنات

ورق پلی کربنات
ورق پلی کربنات
ورق پلی کربنات
ورق پلی کربنات