Zoeken

انبارهای کشاورزی :

رعایت بهداشت انبارهای کشاورزی از اهمیت بالایی برخوردار است ، برای پوشش انبارهای کشاورزی می بایست از مصالح مناسبی استفاده گردد که عایق مناسبی جهت جلوگیری از ورود گرما ، گرد و خاک و بارش ها باشد و در عین حال که از تابش نور خورشید استفاده بهینه را نمود.

ورق های شرکت جی لیان جی عایق مناسب در برابر تغییرات دمایی ،آب و هوایی ، بارش ها و مواد شیمیایی برای انبارهای کشاورزی و صنعتی پیشنهاد می شوند.